Dashcambloggen

 

Har Dashcam en praktisk nytteverdi?

Dashcam eller såkalte bilkameraer har blitt utrolig populære de siste årene. Disse ble først kjent gjennom videoer på Youtube hvor man brukte dette som et middel for å bevise tvister rundt bilulykker, svindelforsøk eller annen uregelmessig kjøring. En bieffekt av dette førte også til at utrolige situasjoner havnet på tape, til god underholdning på nett. Her kan man se ulike eksempler på hva dashcam har fanget opp:

 

Nytteverdi i Norge?

Her i Norge har også dashcam blitt utbredt og populært tilbehør til bilen. Videoopptakene kan i mange tilfeller være uvurderlige bevis i forbindelse med forsikringssaker. Dette er også blitt spesielt populært blant yrkessjåfører da sjåføren risikerer å midlertidig bli fratatt førerkortet fram til et evt hendelsesforløp er avklart. Da dette innebærer yrkesforbud for sjåføren, vil et bevis i form av videoopptak være uvurderlig.